Players List

Name Birth Day
IORI USUDA08/13/2001
TAISHI YANO04/16/2002
FUMITAKA KAGEOKA07/23/2002
IBUKI ABE05/19/2001
KOUSEI SHINODA04/28/2002
YOUTA ITO06/12/2001
RYUKI HAYASHI06/28/2001
TAKEHO ENDOU11/10/2001
KAIGA MIKI05/18/2001
KENJI TAKATA01/05/2003
TAKUMI TANAKA01/31/2003
TOMOHIRO YAMAUE11/12/2001
KAISEI WATANABE06/12/2001
EISUKE TADA02/25/2003
Soma Saito08/28/2001
AOZORA HASHIMOTO02/24/2003
TAKAMI MACHIDA06/20/2002
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
NON01/01/1980
non01/01/1980