Players List

Name Birth Day
YOSHIYA KAWAKAMI07/10/2001
TAISHI TSUMURA04/30/2001
YOUTA MOTOBAYASHI02/17/2002
HANJIRO HIRAI12/13/2002
KYOUSUKE YANAGIDA11/07/2001
TETSUSHIN OSAFUNE09/20/2001
TOSHIO TANAKA06/28/2002
SEIMA INABA01/27/2002
KAISEI TAKAI07/06/2001
TSUBASA SAWAGUCHI03/27/2002
KOUHEI YASUDA07/08/2002
REN TANINAKA03/11/2002
AMANE TOMIOKA11/12/2001
REI ISHIOKA09/22/2001
SOUYA ASHIDA05/13/2002
KAIRI ARASHIMA09/03/2001
IKUTA GENKI06/26/2003
Ryuki Iwasaki07/08/2001
OSAKA YOUTA03/03/2004
Syoma Ogawa07/20/2001
SHION KUROKI07/22/2001
Ryuji Kobayashi10/10/2002
YOUYA SAKASHITA01/11/2002
HYUGA SHIMADA06/16/2000
SUMATA SOTA08/13/2002
ISAMU TAKAHASHI07/14/2001
EISUKE TAKAYAMA11/28/2002
TAKENAKA ITSUSA06/23/2003
Naru Tsujioka06/18/2002
DAITO TONE07/03/2002
ZYUI NAKAMORI04/14/2002
RYO NAGAMATSU10/19/2001
Takuro Nishibayashi08/03/2003
HAYATO NISHIBAYASHI04/29/2001
YOSHITERU HINO03/17/2003
SOUTARO FUKUOKA03/05/2002
YOUJIROU MATSUMOTO03/07/2002
KOUJI MINOHORA06/14/2002
SHOUTA YAMAUCHI04/09/2001