Players List

Name Birth Day
TAKUMA NISHINO11/19/2001
YOUKI NISHIMURA02/28/2002
KOUSUKE KADO06/26/2001
TAKUMA MOTOHASHI04/30/2002
REIJIROU YAMAMOTO03/18/2002
SHUTO NOBUHARA12/06/2001
KOUSEI MIKI01/22/2002
MASANORI MIYAO06/01/2002
HAYATA TSUJINO12/25/2002
TAKUMI OOTA06/22/2001
YOSHITSUNE TAIRA08/08/2001
SHUNPEI MATSUZAWA09/25/2002
AYUKI YAMADA07/17/2002
OOSHIMA TAISHIN07/14/2003
SO MORIMOTO04/28/2001
Yoshifumi Ida11/13/2001
HIROTO OKA02/05/2002
Kenshin Kobayashi12/03/2001
KENTO SATOU08/07/2001
YOUTO SHINOMIYA07/29/2002
KOUSHIROU SHIMOMURA08/12/2001
RYUNOSUKE SUGIHARA09/25/2001
TOKUNAGA TOMOYA04/19/2002
YOUMA NAKAGAWA07/02/2002
NAKANO KISUKE11/14/2002
YOUTO NAKANO03/20/2003
NAGAYAMA KAIYOU08/22/2001
HYOHMA NISHIKAWA05/07/2001
TATSUYA NISHIMURA11/08/2002
RYOEI HORITA10/06/2002
RIHITO MATSUBARA05/25/2001
NAOAKI MATSUMOTO07/11/2002
YOUMA MIYAGI11/04/2001
KAZUSHI MURATA04/22/2002
JINGO MURATA02/22/2002
TATSUKI MORI03/03/2003
Hiroto Yamashita01/27/2002