Players List

Name Birth Day
RYOUMA YOSHIHARA11/29/2001
TAIGA WATANABE08/06/2002
RYOHTA MONMA07/10/2001
KAI KIMURA01/25/2002
KOUTAROU MUTOU06/30/2001
SYURA KOBUKAI02/12/2003
HAYATO NAGASAKI05/11/2001
SHOHTARO SHIBATA07/12/2001
IBUKI ODASHIMA04/15/2001
ANDOU IORI08/31/2003
KEITATSU TAKAHASHI06/13/2002
YOUTO HOSAKA08/23/2002
ITSUSA USAMI07/19/2001
MANAMU FUNAKI09/29/2001
RYOUGO SATOU01/23/2002
ABUMI NAOKI03/13/2004
ITO YOSHIKI08/04/2003
TAIYOH ITO06/25/2002
KONDOU KYOU04/19/2003
SAITOU TAISEI01/30/2004
SUZUKIYOMARU SADO07/31/2002
RUKIYA SUGAWARA05/22/2001
RYO TAKAKUWA05/05/2001
TAMURA YOUSEI12/23/2003
HASEGAWA KEI12/19/2003
EIJI BABA08/19/2002
KOUSEI FUNAKI04/08/2002
KEIGO FUNAKI07/31/2002
MATSUZAWA YAMATO12/27/2003
MONMA SHUNTA05/14/2003
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980