Players List

Name Birth Day
RYOUMA YOSHIHARA11/29/2001
TAIGA WATANABE08/06/2002
RYOHTA MONMA07/10/2001
KAI KIMURA01/25/2002
KOUTAROU MUTOU06/30/2001
SYURA KOBUKAI02/12/2003
HAYATO NAGASAKI05/11/2001
SHOHTARO SHIBATA07/12/2001
IBUKI ODASHIMA04/15/2001
KEITATSU TAKAHASHI06/13/2002
YOUTO HOSAKA08/23/2002
ITSUSA USAMI07/19/2001
MANAMU FUNAKI09/29/2001
RYOUGO SATOU01/23/2002
TAIYOH ITO06/25/2002
SUZUKIYOMARU SADO07/31/2002
RUKIYA SUGAWARA05/22/2001
RYO TAKAKUWA05/05/2001
non01/01/1980
EIJI BABA08/19/2002
KOUSEI FUNAKI04/08/2002
KEIGO FUNAKI07/31/2002
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980