Players List

Name Birth Day
Keita Ihara11/25/2001
Sota Ihara09/08/2000
Atsuhiro Oota05/11/2000
Toshiki Kurosawa06/25/2001
Yougo Shiozawa04/18/2000
Junnosuke Tanada10/12/1999
Kounosuke Tanada09/30/2001
Shu Tsukada11/25/2001
Kenshirou Tsuchiya06/05/2000
Takahiro Hirata02/05/2002
Kazuki Mizoguchi01/07/2001
Daiki Miyashita05/17/2000
Tomohiko Yajima12/26/2001
Taichi Yamazaki09/19/2001
Koutarou Yokomae05/30/2001