Players List

Name Birth Day
Atsurou Kuzume02/23/1996
Rafi Kurokawa11/09/1994
Wataru Sakuraba07/07/1991
Yuki Shichinohe03/08/1991
Yuya Suzuki11/30/1994
Schrijvers Daniel07/23/1996
Tawhai Tumanawa10/15/1995
Ken Dobson04/21/1987
Tetsuya HirakawA03/30/1992
Jackman Mark05/27/1988
Koudai Yoshida06/23/1991
Coombes-Fabling Liam07/07/1998
Koki Wada12/19/1992