Players List

Name Birth Day
TAKADA SHOTA03/25/1998
Satoyoshi EGARASHI02/01/1991
Kazuki OGiYAMA04/03/1987
Keita KIDO12/08/1994
Shinya KIDO05/18/1991
Takahisa KINOSHITA03/01/1992
Yuto KOJIMA05/30/1999
Naru SHUTO08/26/1989
Yuma Tanaka08/20/1997
Syuji TANIWAKI10/08/1999
Tsuyoshi HARA10/02/1987
Seiji MAEDA01/23/1998
Yuki yamazaki03/13/1998
Masato WATANABE03/09/1998
Yuta WATANABE04/21/1988