Players List

Name Birth Day
Sota Kaida05/13/2000
Ryuma Hirabayashi04/02/2000
Taisei Ishikawa01/15/2001
Koudai Katou05/16/2001
Jyun Machida04/23/2001
Sousuke Akabori07/04/2000
Raito Hirabayashi10/22/2001
Kenshin Noriya02/15/2001
Gou Sakai09/15/2000
Shouta Satou03/14/2001
Ryohta Matsumura05/23/2000
Hiromu Kitagawa11/15/2000
Ryouma Kimura05/10/2000
Souma Sugimoto10/02/2000
Kai Ishii10/13/2001
Ryuhei Enomoto04/09/2001
Kenta Kurono06/27/2001
Daichi Kotou01/18/2001
Yousuke Saitou10/04/2001
Shoma Sagawa01/20/2002
Kyousuke Sekine04/18/2001
Kakeru Terashima03/03/2001
Kazuto Nakamoto05/28/2001
Takashi Nemoto05/01/2000
Kazumichi Hiyama02/27/2002
Youjirou Fuse10/29/2001
Shouta Maehara02/24/2002
Kenta Morita12/05/2001
Toshiyuki Yamamoto02/26/2001
Ao Yamawaki12/08/2000