Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sin Kawabe03/16/2000
2Torai Maehara10/19/1998
3Makoto Eguchi05/08/1996
4Kensuke Kawadu12/10/1999
5Kento Arima08/13/1996
6Ashuka Yamamura03/07/1996
7Takashi Nakashima05/05/1994
8Shuhei Tone04/16/1986
9Satoshi Seo12/28/2000
10Keita Murakami (Cap)11/18/1996
11Ryu Yanasawa05/17/1998
12Naoya Maeda12/08/1998
13Riku Kuwahara05/23/1997
14Yousuke Soeda12/26/1989
15Kazuki Mieno10/04/1999
16Yuya Kojima07/29/2000
17Takahiro Sugiura10/04/1983
18Tshubasa Furukawa08/13/1996
19Takuto Hiraoka12/14/1996
20Nariaki Watanabe08/29/1996
21Takamichi Harada08/28/1986
22Gaku Sito05/24/1979
23Riku Kawamura09/13/2000