Starting Lineup

# Name Birth Day
1Taishi Tsumura04/30/2001
2Hayate Era (Cap)09/18/2001
3Taro Uesugi12/30/2001
4Takuma Motohashi04/30/2002
5RyeOn Yoon06/30/2001
6Keito Aoki06/14/2002
7Akito Okui09/17/2001
8Shuto Nobuhara12/06/2001
9Kumsu Lee09/05/2002
10Hitaka Inoue10/27/2001
11Tomu Takamoto10/10/2001
12Yoshiki Omachi01/23/2004
13Keito Kaida04/22/2001
14Shinya Komura05/28/2002
15Taiki Yamaguchi11/17/2001
16Ren Toma08/01/2002
17Kaisei Umeta06/01/2002
18Tsubasa Moriyama04/07/2004
19Danjahlo Ahsui03/21/2002
20Kaisa Daunakamakama09/05/2003
21Itsuki Kamimura12/13/2002
22Takaya Motohashi05/19/2004
23Gen Goto03/28/2002