Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sera Fan02/03/2003
2Shodai Hirao10/11/2002
3Tomoki Adachi05/24/2001
4Kentaro Noya12/13/2001
5Hozumi Tsutsumi07/07/2002
6Yonsa Yu (Cap)10/08/2001
7Daigo Tanaka03/27/2003
8Tenta Kobayashi11/27/2003
9Tatsuya Kanetsuki08/09/2001
10Soma Saito11/15/2001
11Shunichiro Naka07/25/2003
12Soma Matsumoto10/20/2002
13Amane Tomioka11/12/2001
14Kai Yamamoto05/15/2002
15Koushou Mutou03/23/2004
16Soujiro Otsuka07/05/2004
17Rimu Mawekawa02/12/2002
18Sinnosuke Toyonaga08/25/2001
19Yuto Kawauchi10/09/2001
20Naoki Inagaki07/25/2002
21Shu Matsuda02/21/2004
22Takuro Kato05/10/2001
23Zen Sato08/15/2001