Starting Lineup

# Name Birth Day
1Rimu Mawekawa02/12/2002
2Shodai Hirao10/11/2002
3Tomoki Adachi05/24/2001
4Hozumi Tsutsumi07/07/2002
5Tenta Kobayashi11/27/2003
6Yonsa Yu (Cap)10/08/2001
7Naoki Inagaki07/25/2002
8Daigo Tanaka03/27/2003
9Tatsuya Kanetsuki08/09/2001
10Soma Saito11/15/2001
11Shunichiro Naka07/25/2003
12Soma Matsumoto10/20/2002
13Amane Tomioka11/12/2001
14Kai Yamamoto05/15/2002
15Koushou Mutou03/23/2004
16Soujiro Otsuka07/05/2004
17Yuki Nishimura02/28/2002
18Koki Ichikawa04/27/2002
19Yuto Kawauchi10/09/2001
20Syusuke Kunimoto06/21/2001
21Shu Matsuda02/21/2004
22Takuro Kato05/10/2001
23Zen Sato08/15/2001