Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shoichi Okimoto08/03/2001
2Yuma Ueno07/12/2003
3Halahoro Tokorahi04/20/2001
4Yudai Tanaka07/20/2001
5Safu Iraishia04/24/2004
6Hiroki Kataoka02/04/2002
7Shin Yamada (Cap)06/14/2001
8Asahi Takeshita03/18/2004
9Arata Matsumoto01/16/2002
10Shouei Yamaguchi07/04/2003
11Kemtaro Yamaguchi12/05/2004
12Riku Tokito07/10/2003
13Sakuya Nakao09/16/2004
14Ryota Sanui04/18/2002
15Kaito Onomichi09/20/2003
16Takuma Amino04/01/2003
17Taiki Kashima04/02/2003
18Manato Kawaguchi08/16/2001
19Shin Shimomura10/30/2003
20Yuki Morita06/25/2001
21Ryousei Makino06/25/2001
22Koya Kiya07/16/2004
23Yoshitake Munesada03/18/2002