Starting Lineup

# Name Birth Day
1Keita INAGAKI06/02/1990
2Shota HORIE01/21/1986
3Jiwon GU07/20/1994
4James MOORE06/11/1993
5Amato FAKATAVA12/07/1994
6Jack CORNELSEN10/13/1994
7Shota FUKUI09/28/1999
8Kazuki HIMENO (Cap)07/27/1994
9Naoto SAITO08/26/1997
10Seungsin LEE01/13/2001
11Semisi MASIREWA06/09/1992
12Ryoto NAKAMURA06/03/1991
13Dylan RILEY05/02/1997
14Jone NAIKABULA04/12/1994
15Kotaro MATSUSHIMA02/26/1993
16Atsushi SAKATE06/21/1993
17Craig MILLAR10/29/1990
18Shinnosuke KAKINAGA12/19/1991
19Uwe HELU07/12/1990
20Michael LEITCH10/07/1988
21Yutaka NAGARE09/04/1992
22Rikiya MATSUDA05/03/1994
23Tomoki OSADA11/25/1999