Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kaito Okazawa71/13/3871
2Manato Yamamoto71/13/3871
3Kento Iguchi71/13/3871
4Ri Ude71/13/3871
5Fuuta Ohara71/13/3871
6Rukiya Kudou (Cap)71/13/3871
7Yutaka Sakuma71/13/3871
8Sota Shinohara71/13/3871
9Shuya Iwata71/13/3871
10Taiyoh Honma71/13/3871
11Kanta Higuchi71/13/3871
12Youhei Ikeda71/13/3871
13Youto Watanabe71/13/3871
14Yoshio Shu71/13/3871
15Otoma Sasaki71/13/3871
16Kento Hayashi71/13/3871
17Rio Yamanaka71/13/3871
18Yumu Ueyama71/13/3871
19Youki Shimizu71/13/3871
20Kou Nozaki71/13/3871
21Shunsuke Oonuma71/13/3871
22Taiki Sakai71/13/3871
23Haru Kimura71/13/3871
24Yuu Nakahashi71/13/3871
25Tadamune Konishi71/13/3871