Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kaito Katayama10/20/1999
2Koichi Sugiyama07/10/2000
3Yuta Minami (Cap)09/02/2001
4Makoto Kaga08/17/2000
5Kohei Yamamoto02/20/2001
6Shintaro Yamaguti07/02/2002
7Keita Yamaguti08/02/2002
8Shinichi Sakamoto05/14/2000
9Tomoya Matsumori04/14/2002
10Taiki Hirano05/07/2003
11Makito Inoue07/19/2002
12Humiya Kodan07/17/2002
13Akinori Maeda03/02/2002
14Sotaro Nakamura07/03/2001
15Gaku Sonoda05/28/2003
16Rentaro Hata10/02/2003
17Daigo Ishizaki08/20/2002
18Atsunori Hasegawa04/14/2002
19Taiki Konishi10/10/2002
20Kenshin Takase06/04/2003
21Yuya Shimomura09/11/2000
22Keisuke Yoshizato02/04/2004
23Kaisei Nozawa03/14/2002