Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sanshiro Nomura09/02/2000
2Sunon Lee06/29/2002
3Shinta Kawaguchi05/24/2002
4Solomone Funaki12/04/2002
5Asaeli Lausii01/26/2000
6Hayato Fukunishi (Cap)05/17/2000
7Kose Miki01/22/2002
8Togo Takamoto03/09/2001
9Asahi Doei01/09/2003
10Hayato Nishinaka11/22/2000
11Hiroto Nishi11/16/2002
12Kenta Iemura02/08/2001
13Ryosei Takai12/09/2001
14SIONE POLUTELE05/24/2003
15Tsujino Hayata12/25/2002
16Kakeru Umemoto01/05/2000
17Daishi Nyui04/01/2003
18Kaito Nishizaki04/14/2002
19Keitaro Tsutsumida04/18/2000
20Taumoefolau Vea11/05/2001
21Kanta Nishikawa08/15/2000
22Ryosei Fujimoto09/01/2002
23Kenta Kitayama10/30/2000