Starting Lineup

# Name Birth Day
1Haruki Miyata05/03/2001
2Towa Taniguchi02/22/2001
3Fuma Matsuno08/25/2002
4Naivaluwaqa Seta01/09/2001
5OONISHI IPPEI06/09/2003
6Chang Chao Yi11/24/1999
7Yuichiro Terui (Cap)05/09/2000
8Patrick Vakata Huhane06/19/2002
9Takuro Hojo09/18/2001
10Yuto Fukumoto07/21/2001
11Tuiaki Antonio05/12/2000
12Kan Sato10/03/2000
13Sota Ueno05/05/2002
14Tomasi Naivaluwaqa12/29/2002
15Makoto Tsutsuguchi04/26/2002
16Shoki Teranishi05/21/2002
17Yohei Miki09/14/2000
18Shinya Nara08/31/2001
19Daisuke Sekiguchi12/04/2002
20OKAZAKI YOSHIKI10/18/2003
21Kenjiro Fujiwara10/10/2002
22Koji Horita07/30/2000
23Yuki Toyoda05/03/2001