Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hikaru Moriwaki02/17/2002
2Shunsuke Sakuta01/16/2002
3Kanzo Schinckel08/20/1999
4Kousei Kanda04/27/2001
5Apisalome Bogidrau01/04/1998
6Shin Toma09/20/2000
7Ryo Koshitaka03/05/2001
8Loketi Tisileli07/11/2002
9Yosuke Takei09/03/2001
10Shogo Yanagita04/19/2000
11Daichi Nagayama10/15/2000
12Daigo Doi (Cap)11/23/2000
13Sione Likuata Teaupa06/27/1998
14Yuto Horii01/12/2001
15Junpei Tani12/10/2001
16Jinichirou Tamanaga10/30/2001
17Seitarou Konishi08/21/2000
18Kazuma Yoshimura08/01/2001
19Hikaru Shinozawa02/13/2002
20Taiyou Minami08/06/2000
21Reiji Kozuma01/04/2004
22Andrew Ruteru Hayward02/07/2002
23Andries Stephanus Du Toit03/23/2001