Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shogo Imamura (Cap)05/14/2001
2Shunsuke Maki12/04/2000
3Hidetomo Nabeshima12/29/2000
4Taisei Nobori01/17/2001
5Ryukai Kosugi08/16/2000
6Shin Yamada06/14/2001
7Takashi Hirai03/26/2001
8Halaholo Tokolahi04/20/2001
9Kotaro Fukuyama04/13/2000
10Shoei Yamaguchi07/04/2003
11Yui Hayata03/19/2001
12Tokito Riku07/10/2003
13Ryoga Yonemura10/16/2000
14Ryota Sanui04/18/2002
15Ryosuke Yatsugi10/24/2001
16Shoichi Okimoto08/03/2001
17Masahide Nishii08/17/2001
18Manato Kawaguchi08/16/2001
19Shin Shimomura10/30/2003
20Reo Yamaguchi09/01/2001
21Arata Matsumoto01/16/2002
22Sota Ueshima07/21/2000
23Yoshitake Munesada03/18/2002