Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuya Kojima07/29/2000
2Jumpei Miki11/28/2001
3Sean Vete07/03/2000
4Towa Murakami03/03/2001
5Hayato Ikuta05/31/2001
6Hinata Nishimoto08/31/2002
7Hiromitsu Kokubu07/27/2002
8Tiennan Costley (Cap)06/14/2000
9Hiroto Sako12/03/2002
10Riku Maesaka10/01/2003
11Hiroya Toyama01/13/2001
12Takuro Iwasa02/06/2002
13Ezra Paulo09/24/2003
14Gotaro Masuyama03/21/2001
15Daiki Miyashita05/18/2001
16Kai Kimura04/25/2002
17Ryusei Kimura08/19/2003
18Rento Sakaguchi12/25/2002
19Solomona Tyrell02/22/2002
20Sakaki Miyaoka06/20/2002
21Haruya Abe03/28/2001
22Ryuto Uemura09/11/2001
23Kanta Kominami07/21/2001