Starting Lineup

# Name Birth Day
1Minori Taniyama (Cap)09/28/1999
2Sora Nishimura09/29/2000
3Komachi Imakugi01/06/2002
4Hiromi Nagase06/03/2002
5Hikari Okabe06/04/2001
6Nozomi Watanabe05/07/1999
7Nanami Sugimoto03/14/2001
8Mei Sasaki07/16/2001
9Keina Matsui11/30/2000
10Haruka Kawabe02/25/2000
11Padivakalolo Atezayumi01/01/2000
12Otoka Yoshimura05/15/2001