Starting Lineup

# Name Birth Day
1Mibu Kosaka06/20/2002
2Miyuu Takahashi05/01/1999
3Masaki Ueki04/11/2002
4Ayno Nakanishi12/31/2002
5Misato Kuranochi04/24/1998
6Yui Masuda06/12/2000
7Kirara Kasahara05/08/1999
8Mao Ishida09/21/2002
9Suzuka Nakashima06/19/2002
10Suzuha Okamoto05/22/2002
11Momomi Takahashi (Cap)07/31/2001
12Ami Yoshiyama06/25/2002