Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yukio MORIKAWA02/06/1993
2Yusuke NIWAI10/22/1991
3Kengo KITAGAWA08/27/1992
4Ryota HASEGAWA05/12/1993
5Uwe HELU07/12/1990
6Liaki MOLI01/04/1990
7Edward QUIRK (Cap)08/28/1991
8Ben GUNTER10/24/1997
9Koki ARAI05/14/1993
10Takuya YAMASAWA09/21/1994
11Seiya OZAKI07/11/1995
12Yusuke KAJIMURA09/13/1995
13Dylan RILEY05/02/1997
14Taichi TAKAHASHI06/24/1996
15Ryuji NOGUCHI07/15/1995
16Yoshikatsu HIKOSAKA01/18/1991
17Shogo MIURA06/08/1995
18Shunsuke ASAOKA06/24/1996
19Daichi AKIYAMA11/14/1996
20Shunsuke NUNOMAKI07/13/1992
21Daiki NAKAJIMA03/25/1996
22Doga MAEDA11/30/1996
23Kanta SHIKAO09/06/1995
24Koki TAKEYAMA09/25/1996