Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tatsuhiko Tsurukawa05/21/1995
2Kienori Go10/23/1996
3Matthys Basson06/09/1995
4Maoya Nakagawa09/12/1996
5Franco Mostert11/27/1990
6Paul Schoeman12/19/1992
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Viliami Afu Kaipouli09/28/1997
9Kenta Yamaji08/09/1989
10Gwante O11/16/1996
11Kanta Omata11/02/1994
12Shaun Treeby01/26/1989
13Kaito Morikawa05/27/1988
14Nobutaka Ubukata03/28/1988
15Matt Duffie08/16/1990
16Akito Fujinami08/31/1995
17Takumi Fujii09/02/1995
18Jiwon Koo07/20/1994
19Masaki Kondo12/02/1994
20Ryo Furuta09/29/1995
21Hisayoshi Ito04/12/1993
22Clynton Knox12/27/1992
23Kanta Watanabe03/01/1996