Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Kyungmun Wang09/12/1991
3Paddy Ryan08/09/1988
4Ryuichiro Fukutsubo (Cap)08/16/1988
5Toshihiro Nishii12/03/1990
6James Moore06/11/1993
7Michi Kanado07/15/1992
8Dan Pryor04/14/1988
9Tatsuya Fujii03/15/2000
10Jason Emery09/21/1993
11Yuta Imamura10/31/1984
12Tonisio Vaihu02/12/1991
13Keito Moribayashi01/27/1995
14Hiroki Yamada05/17/1996
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Kota Kumamoto11/24/1988
17Kazuki Kato12/07/1994
18Dongwon Shin12/12/1986
19Hayato Yokoi07/29/1997
20Satoshi Tsuruoka07/28/1990
21Kohei Hamazato05/25/1988
22Sooyoung Wang05/11/1993
23Karne Hesketh08/01/1985