Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yasuo Saruwatari09/28/1990
2Mitsumasa Harayama04/06/1993
3Masahiro Hibino06/20/1992
4Yusaku Kuwazuru10/23/1985
5Ryoma Nishimura (Cap)11/21/1995
6Will Mangos03/26/1992
7Brody Macaskill10/27/1999
8Joseph Tupe03/14/1991
9Takahiro Kimura12/09/1993
10Ben Lucas12/30/1987
11Masakazu Yatsumonji07/14/1993
12Tone Tukufuka06/11/1988
13William Tupou07/20/1990
14Joe Kamana09/23/1991
15Taichi Yoshizawa07/18/1991
16Mitsugu Yamamoto05/12/1981
17Tomohiro Tanaka10/24/1991
18Yuichiro Hosono12/03/1993
19Naoto Osajima05/23/1991
20Malgene Ilaua06/05/1993
21Hisanori Mimata09/07/1995
22Yoji Yamamoto01/17/1992
23Kouhei Ishigaki06/25/1993