Starting Lineup

# Name Birth Day
1Haruhisa Ishikawa07/16/1984
2Masahiro Mochizuki07/08/1999
3Tsuyoshi Iwashita03/06/1972
4Shinichi Noguchi05/10/1989
5Yosuke Hirata10/13/1995
6Masaki Abe12/10/1987
7Ryosuke Hishikawa06/24/1996
8Yasuhide Sakota (Cap)08/07/1990
9Tsuyoshi Nishida02/17/1989
10Ryuki Hata09/17/1985
11Shion Ichikawa08/15/1998
12Daiki Kobayashi01/09/1991
13Masanori Takazawa02/28/1996
14Shinsuke Takamura09/19/1978
15Jhon Akiba08/05/1990
16Atsushi Yoroi08/22/1970
17Hiromichi Ogawa04/05/1984
18Takahiro Kobashigawa12/09/1989
20Tetsurou Nogami10/02/2000
21Tai Akiyama07/26/1977
22Jinen Sasaki03/27/1993
23Seisuke Matsuoka06/03/1976