Starting Lineup

# Name Birth Day
1Koizumi Daigo09/13/2000
2Koumoto Leu01/09/2002
3Teduka Shunta09/02/1999
4Kawahigashi Takuma05/09/2002
5Oodoko Seiji06/11/2001
6Shibuta Daiki08/27/2001
7Oodoko Shinji09/17/1999
8Muramoto Koujirou04/11/2000
9Itagaki Souryu02/09/2001
10Yanagimura You (Cap)10/23/1999
11Fujita Masaki02/13/2002
12Shimadu Youto12/17/2001
13Ichihara So09/16/2002
14Ookushi Ren07/15/2002
15Uemura Takuma01/21/2000
16Tsuchida Kouta05/23/2003
17Koumoto Rikuu09/18/2003
18Asakusa Souya11/17/2003
19Yamanaka Yohji02/07/2004
20Oomori Genki02/21/2000
21Kurokawa Sho05/26/2000
22Mukai Yasuhiro06/17/2000
23Nishizono Naoteru07/05/2001
24Katsuma Hiroaki09/21/2001
25Fujita Katsuya02/13/2002