Starting Lineup

# Name Birth Day
1TAISHI TSUMURA (Cap)04/30/2001
2YOSHIYA KAWAKAMI07/10/2001
3HYUGA SHIMADA06/16/2000
4HANJIRO HIRAI12/13/2002
5ZYUI NAKAMORI04/14/2002
6KOUJI MINOHORA06/14/2002
7TSUBASA SAWAGUCHI03/27/2002
8HAYATO NISHIBAYASHI04/29/2001
9SEIMA INABA01/27/2002
10KAISEI TAKAI07/06/2001
11KOUHEI YASUDA07/08/2002
12REN TANINAKA03/11/2002
13AMANE TOMIOKA11/12/2001
14SUMATA SOTA08/13/2002
15REI ISHIOKA09/22/2001
16SHOUTA YAMAUCHI04/09/2001
17YOUTA MOTOBAYASHI02/17/2002
18TOSHIO TANAKA06/28/2002
19KYOUSUKE YANAGIDA11/07/2001
20TETSUSHIN OSAFUNE09/20/2001
21DAITO TONE07/03/2002
22SOUTARO FUKUOKA03/05/2002
23SHION KUROKI07/22/2001
24EISUKE TAKAYAMA11/28/2002
25IKUTA GENKI06/26/2003