Starting Lineup

# Name Birth Day
1SEKI HAYATA09/20/2001
2KUMASAKA KOUKI03/22/2002
3HAYASHI MANATO02/23/2002
4ISHII RYUYA10/17/2001
5FUJITA TOUSEI01/30/2002
6KIKUCHI SHU11/30/2002
7ITO TAKUYA06/15/2001
8MAKINO SO02/22/2002
9ISHIYAMA SHOEI10/16/2001
10NOGUCHI JUNPEI04/14/2002
11NAKAMURA KUUTO03/25/2002
12NODA RYOTAROU01/11/2002
13MIZUNO RIKU12/21/2001
14KUMADA RIKIMARU (Cap)04/05/2001
15SUGIMOTO KAITO10/17/2001
16ISHIDUKA RAN04/23/2001
17SUDA MASAKATSU08/17/2001
18HAYASHI DAICHI04/13/2001
19SUZUKI SHITARO08/30/2001
20Eijiro Suzuki03/25/2003
21SHIMIZU RYOTAROU11/18/2001
22UMEMURA SHINGO01/12/2002
23KATOU GEN12/17/2002
24MOCHIDUKI AKIHIRO03/17/2002
25HIROSHIMA TAKURU04/20/2001