Starting Lineup

# Name Birth Day
1TAISHI TSUMURA (Cap)04/30/2001
2YOUTA MOTOBAYASHI02/17/2002
3HYUGA SHIMADA06/16/2000
4HANJIRO HIRAI12/13/2002
5YOSHIYA KAWAKAMI07/10/2001
6TSUBASA SAWAGUCHI03/27/2002
7KOUJI MINOHORA06/14/2002
8HAYATO NISHIBAYASHI04/29/2001
9SEIMA INABA01/27/2002
10KAISEI TAKAI07/06/2001
11KOUHEI YASUDA07/08/2002
12REN TANINAKA03/11/2002
13AMANE TOMIOKA11/12/2001
14SUMATA SOTA08/13/2002
15REI ISHIOKA09/22/2001
16Ryuji Kobayashi10/10/2002
17TAKENAKA ITSUSA06/23/2003
18TOSHIO TANAKA06/28/2002
19KAIRI ARASHIMA09/03/2001
20Ryuki Iwasaki07/08/2001
21DAITO TONE07/03/2002
22SOUTARO FUKUOKA03/05/2002
23Takuro Nishibayashi08/03/2003
24TETSUSHIN OSAFUNE09/20/2001
25IKUTA GENKI06/26/2003