Starting Lineup

# Name Birth Day
1TAKAOKA SOUSUKE05/14/2001
2MIYASU SHUN10/11/2002
3ISHIKAWA MASATAKA11/13/2001
4MUNEYASU WAKANA06/11/2001
5NAKANO MASAKI12/04/2001
6TANAKA SHOHYA (Cap)04/05/2001
7MURANAKA HIROTO06/23/2002
8MURANAKA MAKOTO06/23/2002
9YANO KATSUMI06/18/2001
10UKON MOTOKI06/06/2002
11UMEDA AYUMU06/27/2002
12MATSUDA HIROKAZU10/16/2002
13KIKUTA HISAAKI06/21/2001
14NAKAMURA KOUSEI04/12/2001
15WATANABE YOUDAI02/28/2002
16HARA ATSUSHI11/02/2001
17SAKANO YOSHIKI12/08/2002
18KAWAZOE REN06/19/2001
19UEDA SHOHNOSUKE12/13/2003
20TOKUDA TOMOHIRO04/06/2001
21TAKABAYASHI KEIGO12/14/2003
22ODAGIRI YOHEI04/16/2002
23MURAKAMI HARU11/18/2002
24MUNETA TOWA11/14/2002
25YAMAMOTO TAKERU05/16/2003