Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHIMIZU KOUSEI09/06/2003
2KOUSUKE YANAGAWA07/01/2002
3SHOHYA HATAKEYAMA07/15/2001
4KOUSUKE SASAKI04/24/2001
5Shinkle Ren04/24/2002
6TOSHIYA HARADA (Cap)04/13/2001
7SOTA KUNIKANE01/19/2002
8A TAMOEFURAU11/05/2001
9RIN KAETA01/22/2002
10Ashden Wateryou Wednes04/05/2002
11YOSHIDA SHINGO08/15/2003
12YOUKI KITSUYA07/22/2002
13SHOMA SUMIDA09/22/2002
14RYO TAKAHASHI03/13/2002
15YOHTA NISHIO06/10/2001
16RYUKI OKADA08/21/2001
17KASAGANA YOU10/01/2001
18RYUSEI HIROBE11/29/2002
19RYOSEKE HASEGAWA11/07/2001
20KOTARO KAMADA06/13/2001
21HIRANO RYU06/16/2003
22Yuki Nakano01/19/2004
23SUTEFUN HAFURAFU06/29/2003
24YOUHI KUDOU11/11/2000
25OOTA KOTARO11/23/2003