Starting Lineup

# Name Birth Day
1YOSHIDA YUHIRO10/07/2001
2SUYAMA KENGO (Cap)02/08/2002
3SATOU MASAYA01/12/2002
4MASUDA RIKI08/10/2002
5TAKABA KOUKI07/05/2001
6YAMANE AYATO10/31/2001
7INOUE DAISUKE05/04/2001
8ESUMI KAKERU11/15/2001
9NOGAWA GAKUTO05/28/2002
10SASAMA HIROTO06/07/2001
11KIKUSHIMA AMATO05/08/2003
12SHIGETA YOUGO10/11/2001
13OKADA TAIYOH06/07/2002
14SAGAWA JUNYA05/19/2002
15SASAKI SHUNYA04/20/2001
16IWAMOTO KEI07/18/2003
17IDA KOUJIRO01/21/2003
18HASEGAWA YOUKI05/26/2003
19HAMASAKI MINAGI08/08/2003
20OKADA TAKASHI11/26/2003
21NON//
22NON//
23NON//
24NON//
25NON//