Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yusuke Yaginuma01/28/1998
2Ryouhei Takeya11/26/1998
3Ryusuke Nakabayashi09/16/1998
4Shuhei Fujita12/01/2000
5Yuta Watanabe04/30/1998
6Hiro Kimuara06/19/1999
7Atsuhiro Kataoka01/02/1999
8Taisei Yositome05/25/1998
9Hayate Ito08/16/1998
10Kazutaka Takizawa (Cap)05/25/1997
11Ryoki Moritake03/23/2001
12Kodai Tabuchi01/28/1997
13Keigo Kondo08/25/1997
14Taro Yamanashi03/19/1999
15Tomoya Kawai01/14/1998
16Ryugo Umemura06/09/1999
17Shion Nanami06/17/1998
18Tomoaki Shoji11/14/1997
19Rikuto Tada09/02/1997
20Kazuki Nakamura06/09/1997
21Yuto Adachi02/03/1998
22Atsushi Izumi07/30/1998
23Shusuke Hattori07/28/1997