Starting Lineup

# Name Birth Day
1Futo Suzuki06/05/1996
2Rikuto Okada12/09/1997
3Ryuto Hachiyama10/11/1998
4Takumi Adachi07/10/1999
5Hiroto Shimada01/10/1998
6Takumi Arai06/20/1996
7Daiki Hanyama08/16/1996
8Naoki Nozawa (Cap)09/11/1998
9Kazuya Konuma08/15/1998
10Hayato Kumagai08/21/1998
11Ryunosuke Akiyoshi10/27/1996
12Kento Takahshi05/27/1996
13Nobusato Yamanaka04/16/1998
14Ryutaro Sasaki10/07/1999
15Rin Kataoka05/13/1998
16Masahiro Wakasugi04/28/1997
18Yoshimichi Fujii05/15/1997
19Taichi Inagaki12/12/1999
20Yota Ishikawa05/13/2000
21Kaisei Umemoto08/03/1999
22Hirommu Ikeda04/30/1998
23Tatsuki Hidaka09/06/2000