Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuga Kinjo09/08/1999
2Daiki Kanno04/26/1998
3Kento Miyata07/27/1998
4Takumi Yamada01/09/1999
5Iosua Sousou08/13/1996
6Ono Kyousuke07/26/1999
7Marubin Yoshida11/02/1998
8Sione Afemui01/30/1999
9Naoto Shiziki10/30/1998
10Yuji Kashiwya08/29/1998
11Timo Fiti Sufiah11/07/1996
12Kouta Matayoshi07/25/1997
13Yuki Hidano (Cap)01/13/1998
14Yuui Seko09/16/1998
15Takuya Nagano11/18/1998
16Yusuke Miyagi01/25/1998
17Tomonari Ishizumi12/06/1997
18Sein Taba09/15/1998
19Kazuki Hosokawa02/09/1998
20Kaito Niina10/13/2000
21Katsuya Kawai03/04/1998
22Kanosuke Shimizu02/18/2001
23Piranatsu Pusupakomu02/24/2000