Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shunsuke Sakamoto (Cap)03/13/1998
2Ryuji Fujimura10/03/1998
3Mao Arai02/12/2000
4Tevita Oto03/07/1998
5Song Yu Cho05/13/1999
6Ginjiro Hase08/04/1998
7Takuma Suto09/22/1996
8Sione Halasili10/15/1999
9Yohei Murakami05/20/1998
10Hashizo Yoshida12/20/1997
11Sang Jun O08/27/1998
12Yoshinori Saito05/31/1998
13Fraser Quirk08/14/1998
14Yuma Sugimoto12/16/1997
15Ryu Fukuhara11/03/2000
16Haruto Takeuchi01/15/2000
17Asaeri Samisoni04/06/1998
18Daishi Naito02/26/1998
19Masami Okamoto10/13/1997
20Miura Hiroshi04/20/1997
21Rui Ishikawa09/28/2000
22Nathanael Tupou05/04/2000
23Yuya Awazu11/16/1999