Starting Lineup

# Name Birth Day
1Syun Maruo04/13/2004
2Haruki Kawahara04/20/2004
3Natsu Sakamoto07/10/2005
4Taichi Fujii08/02/2004
5Yushiro Minobe09/06/2005
6Yusuke Otokura09/25/2004
7Ryo Nishihama07/21/2005
8Ruishun Eriguchi03/04/2006
9Daichi Kattou06/16/2004
10Raisei Eriguchi04/23/2004
11Kota Takahira09/27/2004
12Kiryu Kai (Cap)01/13/2005
13Yu Ogasawara12/13/2004
14Mirai Tokimitsu07/19/2005
15Tadao Yoshida11/08/2005
16Hijiri Takeuchi03/04/2006
17Akihiro Hirano01/24/2006
18Aiji Matsumoto03/19/2006
19Yu Oshima08/22/2005
20Keita Okamoto08/25/2005
21Rui Oshima01/01/2006
22Hidetoshi Kishigami08/25/2005