Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryuki Isizaki07/29/2004
2Kanta Fukuyama03/01/2005
3Reiga Nagai05/01/2005
4Yuzen Simooki06/23/2004
5Tatuya Fujii02/08/2005
6Yamato Murata10/15/2004
7Towa Takamoto06/20/2004
8Toui Asada05/08/2004
9Toranosuke Fujiwara04/09/2004
10Yositaka Yazaki (Cap)05/12/2004
11Youji Hagii05/30/2005
12Seitaro Sumiad07/08/2005
13Sorati Douzon11/24/2004
14Juto Saitou10/15/2004
15Kousuke Enomoto07/28/2004
16Hayato Kawabe02/27/2006
17Muua Sakamoto05/30/2005
18keita Manabe08/16/2004
19Kouga Tujigami03/22/2005
20Shotaro Momoki05/13/2004
21Ituki Yasuda04/30/2005
22Yoshito Mitamura05/27/2005