Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kotaro Ikebe03/25/2005
2Takeru Obiyama03/31/2005
3Yu Horinouchi05/04/2004
4Issei Nakagawa07/01/2004
5Haruki Inoue05/11/2004
6Joji Takaki (Cap)09/11/2004
7Ryosuke Baba10/22/2004
8Kyousuke Kawabe04/19/2004
9Hiroyoshi Kawate01/18/2005
10Rikuto Kira05/27/2004
11Kotaro Sakamoto05/29/2004
12Ryusei Konishi07/02/2004
13Hiroto Koyanagi11/24/2004
14Eiku Nakayama05/20/2005
15Yotaro Uchida04/26/2005
16Ryouga Takeda07/13/2005
17Takahiro Nagao11/30/2005
18Aoto Mine06/04/2005
19Keito Tomita10/21/2004
20Syunya Tojo11/28/2004
21Fumiya Ueda03/11/2006
22Toju Ishikawa03/10/2005