Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ren Masuda10/13/2004
2Shinji Ueura05/09/2004
3Sigeaki Yosimura11/02/2004
4Yuuta Mizuguchi06/09/2004
5Soujiro Otuka05/12/2004
6Munehisa Aota (Cap)11/10/2004
7Teppei Kiyama09/19/2005
8Takehiro Nisiura05/07/2005
9Toji Abe05/26/2004
10Jo oturu06/05/2004
11kota Sakamoto05/22/2004
12Natuki Fjiwara06/30/2004
13Ryo Hashimoto01/13/2005
14Akichika nakaji11/15/2004
15Soma Yanagi05/06/2005
16Kazuto Tanimoto07/27/2005
17Ojiro Hara07/26/2005
18Sojiro Nisimura09/01/2005
19Ken Ataka08/15/2005
20Shouichiro Kjiwara04/02/2005
21Yusei Yosikawa06/19/2004
22Ken Akizuki07/11/2005