Starting Lineup

# Name Birth Day
1Towa Doi07/28/2004
2Shun Arakawa10/01/2004
3Kensuke Sasaki11/25/2004
4Kanji Matsunuma (Cap)09/21/2004
5Ren Satake08/04/2004
6Shintaro Kitamura04/05/2004
7Kousuke Sato10/02/2004
8Tasuku Masuyama04/14/2004
9Yuhi Sakai07/27/2005
10Io Endo04/15/2004
11Hayato Kondo04/07/2004
12Syouta Ohata03/30/2005
13Syuhei Omura12/07/2004
14Kazuma Akashi02/28/2006
15Koki Kurotsuka07/28/2005
16Taketo Uchikura11/20/2005
17Sota Inui08/20/2005
18Sora Shimomura04/14/2005
19Kenshin Kaneko12/06/2005
20Tatsuichi Narita07/24/2005
21Kanji Imahori04/16/2004
22Kosei Kamijima09/05/2005