Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shunsuke Nakamura01/31/2005
2Rein Kodai Moreno06/02/2005
3Tsubasa Moriyama04/07/2004
4Hinata Inoue06/10/2004
5Masaki Okumura12/27/2004
6Kaoru Okada07/26/2004
7Hayato Yamamura03/25/2005
8Ryoya Tanaka12/16/2004
9Kanji Ishihara01/05/2005
10Kento Yumira (Cap)04/21/2004
11Teruki Ueda10/15/2004
12Dai Matsuoka08/11/2004
13Daijiro Kubo09/24/2004
14Shuria Mori10/28/2004
15Kaiya Reiba12/13/2004
16Takaaki Miyake07/02/2005
17Taison Hashimoto11/01/2005
18Gai Terada04/21/2004
19Nobu Okutani02/24/2005
20Yuto Yamauchi07/13/2005
21Junma Nishimoto09/19/2005
22Ren Terada06/21/2005