Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Fujii09/02/1995
2Kienori Go10/23/1996
3Jiwon Gu07/20/1994
4Josh Bekhuis04/26/1986
5RG Snyman01/29/1995
6Paul Schoeman12/19/1992
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Tomasi Soqeta08/16/1983
9Kenta Yamaji08/09/1989
10Baden Kerr06/09/1989
11Kanta Omata11/02/1994
12Shaun Treeby01/26/1989
13Clynton Knox12/27/1992
14Nobutaka Ubukata03/28/1988
15Lomano Lava Lemeki01/20/1989
16Akito Fujinami08/31/1995
17Tatsuhiko Tsurukawa05/12/1995
18Miwasuke Go04/12/1994
19David Milo09/29/1984
20Kosuke Hattori06/04/1993
21Hisayoshi Ito04/12/1993
22SongGi Pak02/25/1993
23Soki Watanabe01/14/1997