Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuichi Hisadomi08/11/1978
2Yuki Go09/26/1989
3Takuma Asahara09/07/1987
4Tsuyoshi Murata (Cap)12/15/1988
5Liaki Moli01/04/1990
6Ash Parker11/01/1988
7Kyosuke Horie07/11/1990
8Nili Latu02/19/1982
9Norifumi Hashimoto01/24/1996
10Shigenori Someyama09/05/1990
11Masayoshi Takezawa05/05/1995
12Yasuki Hayashi04/26/1985
13Taroma Togo08/13/1994
14Chance Peni01/17/1994
15Gillies Kaka05/28/1990
16Takeshi Kizu07/15/1988
17Shinsuke Igoshi01/24/1996
18Reo Murakami07/29/1990
19Toshizumi Kitagawa02/07/1981
20Hirotsugu Sanada06/21/1993
21Koutaro Furukawa12/25/1994
22Hayden Cripps10/30/1990
23Syogo Shinoda01/24/1991