Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takao Makabe08/20/1992
2Yuki Mori07/05/1985
3Taichi Chiba09/22/1994
4Daymon Leasuasu01/20/1993
5Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
6Elliot Dixon09/04/1989
7Michael Broadhurst10/30/1986
8Shuhei Matsuhashi (Cap)11/24/1993
9Matt Lucas01/29/1992
10Matt McGahan04/21/1993
11Keagen Faria12/10/1994
12Daisuke Hamano01/06/1994
13Ryohei Isoda07/22/1996
14Amanaki Lotoahea04/14/1990
15Robbie Robinson08/22/1989
16Ben Funnell06/06/1990
17Kenta Tsujii10/17/1989
18Kohtaro Yoshimura12/11/1993
19Daiki Yanagawa02/19/1989
20TALAU FAKATAVA12/07/1994
21Syota Yamamoto05/09/1990
22Toshiki Hamagishi11/28/1994
23Daisuke Komatsu09/27/1984