Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Shin Kawamura08/06/1987
3Takahiro Doi08/22/1986
4Yoshiya Hosoda08/05/1987
5Sam Jeffries05/20/1992
6Sam Henwood05/28/1991
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Jack Lam11/18/1987
9Koki Yoshikawa04/04/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Shindo Kamaike10/23/1986
12Tim Omalley08/21/1994
13Maritino Nemani05/25/1991
14Ryuta Iiyama08/03/1994
15Hiroyuki Miyajima09/23/1992
16Yo Sato01/27/1994
17Toshiaki Maejima12/13/1993
18Takumi Adachi04/12/1995
19Waqa Sanaila07/17/1995
20Tatsuru Owada01/14/1992
21Keisuke Yamada05/05/1991
22Taisetsu Kanai01/29/1997
23Koichi Matsuura08/03/1993