Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Malcolm Marx07/13/1994
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Shingo Nakashima12/06/1992
5Jimmy Tupou08/08/1992
6Willem Britz08/31/1988
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Christian Lealiifano09/24/1987
11Kai Ishii08/04/1993
12Yuki Ikeda05/21/1995
13Sylvian Mahuza07/29/1993
14Akihito Yamada07/26/1985
15Takuhei Yasuda05/20/1996
16Ryo Miura11/17/1990
17Ken Saito08/22/1996
18Shotaro Hirai04/03/1995
19Isaac Ross10/27/1984
20Masataka Tsuruya10/18/1990
21Ryo Tsuruda12/08/1988
22Shotaro Matsuo10/19/1996
23Takuya Ishibashi08/19/1992